Produkty

Vyrábíme telekomunikační konstrukce včetně technologických kontejnerů a příhradových stožárů, které jsou určeny pro vnitřní a vnější instalace technologických zařízení a komponentů, užívaných pro provozování radiotelefonních sítí. Výrobky splňují předepsané standardy mobilních operátorů a předpisy ČSN norem. Konstrukce jsou dimenzovány pro venkovní užití až do nejvyšších větrových a sněhových oblastí. Požární odolnost všech výrobků je min. 30 minut.

Pevný kontejner

Osvědčená konstrukce do extrémních podmínek

Standardní řada kontejnerů "Pevný" je určena na zvláště exponovaná místa. Osvědčená a masivní konstrukce se zvýšenou ochranou proti násilnému vniknutí vyhovuje i nejnáročnějším požadavkům zákazníků. Vzhledem k vyšší hmotnosti doporučujeme uložení technologického kontejneru na zem a to na předem připravený prefabrikovaný betonový základ nebo na betonové či ocelové patky.

Pro umístění na střešní části budov, kde statika staveb nedovoluje vyšší zatížení střechy, dodáváme kontejner v odlehčené (ekonomické) verzi s možností sestavení přímo na místě. K instalaci slouží připravený rám moderního designu, který nenarušuje celkový vzhled budovy a okolí. Uložení kontejneru pomocí jeřábu trvá cca 3 hod.

Možnost připojení až 4ks trubkových, či příhradových stožárů o výšce až 9m.

Produktový dokument

Fotka pevného kontejneru

Skaut kontejner

Pádný důkaz přátelství k přírodě

Výrobní řada "Skaut" je určena především pro nenásilné umístění kontejneru v přírodě. Tvarem a použitými ekologickými materiály esteticky nenarušuje ráz krajiny a stává se její přirozenou součástí.

Rám kontejneru je z žárově zinkované oceli, střecha sedlového tvaru. Pod opláštěním z palubek v přírodních barvách je pojistný pozinkovaný plech proti násilnému vniknutí.

Kontejner se dodává jako celek na předem připravený základ (na vyžádání dodáváme i lehký základový panel). Montáž je pomocí jeřábu, po instalaci tělesa kontejneru je osazena celá střecha i s taškami. Montážní doba a uložení tak byla zkrácena na minimu času - cca 4 hod.

Možnost připojení 2 kusů lehkých trubkových nebo příhradových anténních stožárů o výšce až 12m.

Produktový dokument

Fotka skaut kontejneru

Lehký kontejner

Skvělý nápad v lehkém provedení

Řada kontejnerů "Lehký" je speciálně vyvinuta na nedostatečně staticky únosné střechy domů nebo ostatní podpěrné konstrukce.

Kontejner je kompletně zhotoven z hliníkových profilů a tvarovaných Al plechů. Díky použití lehkých materiálů je výsledná hmotnost kontejneru na minimální hodnotě.

Kontejnery jsou navrženy jako "sestavné" s možností montáže jednotlivých dílů na místě instalace, případně se dá kontejner smontovat přímo na dílně. K osazení kontejneru na předem připravený základ nebo nosný rám je nutný jeřáb.

Kontejner není navržen pro instalaci anténních stožáru.

Produktový dokument

Fotka lehkého kontejneru

Mini kontejner

Maximální užitek v minimálním balení

Technologický kontejner "MINI" je ideálním řešením pro lokality s nedostatkem místa na střechách budov a sdílených stanovištích. Vyzrálá konstrukce respektuje minimálni rozměrovými parametry, přičemž zachovává požadovanou maximální užitnou kvalitou.

Kontejner je sestaven z pozinkovaného segmentů a konstrukčních prvků, které umožňují komplexní sestavu na dílně, případně po smontování dílčích podsestav i montáž na místě osazení. Kromě střešních šroubů jsou všechny šroubové spoje skryty pod opláštěním a nejsou přístupné pro neoprávněnou manipulaci ze strany cizích osob. Kontejner se osazuje na pozinkovaný roznášecí rám.

Kontejner není navržen pro instalaci anténních stožáru.

Produktový dokument

Fotka mini kontejneru

Compact skříň

Pro velké nároky v malém provedení

Outdoorová skříň COMPACT je určena pro osazení technologických zařízení a komponentů, užívaných pro provozování radiotelefonních sítí. Malými rozměry a nízkou hmotností je určena do prostor, kde nelze nebo není výhodné použít velký technologický kontejner.

Skříň představuje homogenní a komplexní řešení. Je vyrobena z duralového rámu vyplněného sendvičovými panely s minerální izolací. Součástí skříně je stojan na baterie pro zálohování příkonu elektrické energie.

K dalšímu vybavení patří klimatizační jednotka s prostorovými termostaty, zajišťující chlazení, topení nebo ventilace prostoru skříně. Standardně je také osazen elektronický zabezpečovací systémem hlídající vstup, teplotu a požár ve skříni. Elektrický rozvaděč a zdroj napájení je umístěn v 19" racku, ve kterém jsou další rezervní pole pro umístění mikrovlnných či jiných zařízení.

Fotka compact skříně

Pevný kontejner s připojeným 18m stožárem

Rychlá a precizní stavba za 4 hodiny

Technologický kontejner PEVNÝ s připojeným 18m stožárem je určen pro umístění do volného prostoru. Sestava může být osazena technologickým zařízeními a komponenty, které se užívají pro provozování radiotelefonních sítí. Kontejner má zvýšenou ochranu proti násilnému vniknutí.

Součástí kontejneru je 18-ti metrový stožár, který je schopný nést až 3 GSM a 2 MW antény. Stožár je ukotven ke konstrukci kontejneru bez nutnosti dalšího kotvení pomocí kotevních lan a tím i bez nároků na další zábor pozemku.

Kontejner je dodáván se základovým prefabrikovaným železobetonovým panelem, který zaručuje prostorovou stabilitu celé sestavy a významně zjednodušuje instalaci.

Montáž kontejneru se stožárem trvá pouze 4 hodiny.

Produktový dokument

Fotka pevného kontejneru s připojeným 18m stožárem

Pevný kontejner s připojeným 24m stožárem

Rychlá a precizní stavba za 8 hodin

Technologický kontejner PEVNÝ s připojeným 24m stožárem je určen pro umístění do volného prostoru. Sestava může být osazena technologickým zařízeními a komponenty, které se užívají pro provozování radiotelefonních sítí. Kontejner má zvýšenou ochranu proti násilnému vniknutí.

Součástí kontejneru je 24-ti metrový stožár, který je schopný nést až 3 GSM a 2 MW antény. Stožár je ukotven na střešní konstrukci kontejneru bez nutnosti dalšího kotvení pomocí kotevních lan a tím i bez nároků na další zábor pozemku.

Kontejner je dodáván se základovým prefabrikovaným železobetonovým panelem, který zaručuje prostorovou stabilitu celé sestavy a významně zjednodušuje instalaci.

Montáž kontejneru se stožárem trvá pouze 8 hodin.

Produktový dokument

Fotka pevného kontejneru s připojeným 24m stožárem

Pevný kontejner s připojeným 42m stožárem

Kompaktně a rychle do velkých výšek

Technologický kontejner PEVNÝ s připojeným 42m stožárem je určen pro umístění do volného prostranství. Sestava může být osazena technologickým zařízeními a komponenty, které se užívají pro provozování radiotelefonních sítí. Kontejner má zvýšenou ochranu proti násilnému vniknutí.

Součástí kontejneru je 42 metrový stožár, který je schopný nést až 3 GSM a 3 MW antény. Stožár je ukotven na střešní konstrukci kontejneru bez nutnosti dalšího kotvení pomocí kotevních lan a tím i bez nároků na další zábor pozemku. Tento stožár umožňuje umístit antény do velké výšky zabezpečující přenos signálu v členitém terénu. Svou subtilností nenarušuje ráz přírody.

Sestava kontejneru se stožárem je spjata se základovým prefabrikovaným železobetonovým panelem, který se kotví do země pomocí 4 ks mikropilot. Tento systém vzájemného propojení všech prvků zaručuje prostorovou stabilitu celé sestavy.

Montáž kontejneru se stožárem trvá pouze 12 hodin. Také ve variantách se stožárem 27m, 32m nebo 37m.

Produktový dokument

Fotka pevného kontejneru s připojeným 42m stožárem

Modulový příhradový stožár výšky 25m

Jednoduše a flexibilně

Modulový příhradový anténní stožár výšky 25m je určen pro osazení anténami různých typů. Svou univerzálností nachází uplatnění v mnoha technologických sektorech.

Stožár tvoří ocelová čtyřboká příhradová konstrukce, o výšce 13 až 25m. Stožár jako celek je rozdělen na jednotlivé půdorysní totožné dílce, které jsou spojeny přírubovými spoji. Modulace výšky stožáru je dosaženo vynecháváním průběžných dílců a pomocí proměnné výšky vrcholového dílce. Vrcholový dílec je opatřen manipulační plošinou pro obsluhu anténních systému.

Stožár je standardně vybaven výlezovým žebříkem, kabelovou lávkou, bezpečnostními prvky a výstražným leteckým osvětlením. Součástí stožáru je také železobetonová základová patka, která obsahuje zabetonovaný kotevní dílec ke kterému je přes přírubový spoj připevněn samotný stožár.

Všechny ocelové prvky jsou žárově zinkovány. Také ve variantách stožáru 13m, 15m, 18m, 20m nebo 23m.

Produktový dokument

Fotka modulového příhradového stožáru výšky 25m